Sessie III: Ondermijning & Moraliteit

Hoe worden het financieel-economische bestel, de vastgoedwereld en de bovengrondse bedrijfs- en overheidsactiviteiten ondermijnd door geldstromen die buiten het officiële geldcircuit ‘verdiend’ zijn?

Criminele organisaties bewegen zich steeds meer in de bovenwereld. Er ontstaat in toenemende mate een vervlechting tussen de legale en illegale economie.  Witteboordencriminaliteit is een steeds vaker voorkomend fenomeen welke moeilijk te vervolgen is.  In de laatste sessie staat de moraliteit van ons economische bestel ter discussie.

Hoe kunnen we voorkomen dat nieuwe generaties zich aangetrokken voelen tot deze ‘intelligente’ vorm van criminaliteit? Welke initiatieven proberen de vervlechting van de onder- en bovenwereld halt toe te roepen? Wat kan uw rol hierin zijn?

 

Sessie III, met het thema Immoraliteit van de bedrijfswereld vond plaats op maandagavond 17 december 2012.