Research

‘North America most affected by weather-related natural catastrophes’ 

A new study by Munich Re shows that North America has been most affected by weather-related extreme events in recent decades. The publication “Severe weather in North America” analyzes all kinds of weather perils and their trends. It reports and shows that the continent has experienced the largest increases in weather-related loss events.

Lees hier de Press Release van Munich RE, 17 oktober 2012.

 

‘De Crisis is een zegen’

De zeespiegel stijgt, de olie raakt op en de wereldbevolking groeit. Hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans ziet geen rampenfilm voor zich, maar juist de kiem voor een transitie naar een duurzame samenleving. ‘De menselijke creativiteit om van schaarse middelen iets te maken is onbegrensd.’

Lees hier het artikel door Marianne Wilschut in Trouw.nl, 4 november 2012.

 

‘Klompen in de machinerie’

Bewuste en onbewuste sabotage van de transitie naar een duurzame energiehuishouding.

Lees hier het volledige artikel door Jan Paul van Soest, 30 augustus 2011 .