Sessie II – Grondstoffen/Voedselcrisis

Waarom is de klimaatcrisis zo gepolitiseerd? Zijn er voor de voedselcrisis andere oorzaken dan droogte? Welke rol speelt waarheidsvinding en de wetenschap binnen dit thema?

De grondstoffen en resources die de aarde bezit zijn beperkt, wat onze wereldwijde voedsel en energie voorziening vatbaar maakt voor manipulatie en machtsmisbruik.  Grote internationale bedrijven beinvloeden de wetenschap. Dit  kent zijn weerslag op de continue onttrekking van grondstoffen uit de aarde,  met de meest desastreuze gevolgen.

We kunnen blijven somberen, maar de vernieuwing is al op allerlei fronten bij bedrijven en organisaties aanwezig. Hoe tastbaar en robuust zijn de nieuwe perspectieven en wat kunt u zelf hieraan bijdragen?

 

Sessie II, met het thema de Grondstoffen/Voedselcrisis vond plaats op maandagavond 19 november 2012.